Biedrība
Kristīgai paaudžu kopībai „Tilts”

...Lai uzsāktu sarunu, vispirms mums jānokļūst vienam pie otra, mums jāsatiekas. Kad upes divi krasti šķiet esam tik tāli, tos iespējams savienot, būvējot sapratnes tiltu.

Biedrība Kristīgai paaudžu kopībai „TILTS”, kuras sastāvā darbojas psihologi, psihoterapeiti, skolotāji, jaunatnes darbinieki jau daudzu gadu garumā veic darbu, lai veicinātu sapratni starp dažādas paaudzes cilvēkiem, izglītotu, sniegtu psiholoģisku palīdzību un atbalstu cilvēkiem krīzes situācijās, konfliktsituāciju risināšanā.

Biedrība dibināta 2003.gadā, tajā apvienojušies ap 30 biedru, bet aktīvi ir 12 biedri. Kopš dibināšanas sākuma aktīvi startējam dažādos projektu konkursos, veiksmīgi piesaistām finansējumu un pateicoties tam esam organizējuši ikgadējās vasaras nometnes bērniem un pusaudžiem, bērniem un mammām, skolotājiem.