biedrība Kristīgai paaudžu kopībai “TILTS”

...Lai uzsāktu sarunu, vispirms mums jānokļūst vienam pie otra, mums jāsatiekas. Kad upes divi krasti šķiet esam tik tāli, tos iespējams savienot, būvējot sapratnes tiltu…

     Speciālisti

   Ģimenes psihologs, psihoterapeits apmācībā – konsultācijas par grūtībām ģimenes, pāra, vecāku – bērnu, paaudžu attiecībās, konsultācijas pieaugušajiem un senioriem emocionālās grūtībās, garīgā līdzgaitniecība.
   Sociālais darbinieks – konsultācijas par sadarbību ar iestādēm, bērnu un cilvēktiesību jautājumiem, palīdzību aprūpes pakalpojumu saņemšanā u.c.
Sertificēti nodarbību vadītāji - Bērnu emocionālā audzināšana, Ceļvedis audzinot pusaudzi, pieaugušo atbalsta un pašizaugsmes grupu darbam – dzīves un karjeras mērķu uzstādīšana, vecāku atbalsta grupas.
  Izglītības psihologs - konsultācijas par mācību un emocionālajām grūtībām skolā, karjeras izvēles konsultācijas.Bērnu un jauniešu psihologs, senioru grupu nodarbību vadītāja – konsultācijas par attiecību un emocionālajām grūtībām bērniem un jauniešiem, dzīves un karjeras mērķu uzstādīšana.
    Karjeras konsultants – jauniešu individuālās un grupu nodarbības par karjeras izvēli, motivācijas un atbildības paaugstināšanu, pašvērtējuma noteikšanu, laika un resursu plānošanu u.c.
     Speciālais pedagogs - nodarbības bērniem mācību prasmju uzlabošanai un skolas trauksmes mazināšana, darbs ar Montesori materiālu.
   Pedagogs – mentors - konsultācijas bērniem un viņu vecākiem par bērnu talantu atklāšanu un attīstīšanu, pusaudžu atbalsta grupu vadītājaSporta treneris - veselīgas vingrošanas un veselīga dzīvesveida veicināšana

Mēs sanācām kopā un darbojamies kopš 2003. gada

    Aktīvi startējam dažādos projektu konkursos, veiksmīgi piesaistām finansējumu un pateicoties tam veidojam aktivitātes, lai veicinātu sapratni starp dažādu paaudžu cilvēkiem, izglītotu, sniegtu sociālpsiholoģisku palīdzību un atbalstu cilvēkiem krīzes situācijās, kā arī konfliktsituāciju risināšanā.

2012. gadā biedrības struktūrvienības “Daugava” un “Upe” reģistrētas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.
2014. gadā biedrības struktūrvienība Pieaugušo neformālās izglītības iestāde “Tilts” reģistrēta Izglītības kvalitātes valsts dienestā.
2016. gadā biedrība KPK “Tilts” ieguva sabiedriskā labuma organizācijas statusu.

“Mēs būvējam pārāk daudz sienu, un pārāk maz tiltu!”
(Ī. Ņūtons)