Latgales reģiona nepilnajām ģimenēm no Daugavpils, Krāslavas un apkārtējiem novadiem tika sniegta kompleksa psihosociāla palīdzība, sociālo un funkcionālo prasmju atjaunošanai un paaugstināšanai, lai nodrošinātu nodarbinātības paaugstināšanos un integrāciju sabiedrībā

Projekta mērķa sasniegšanai tika izstrādātas, ar ekspertu vērtējumu apliecinātas un ieviestas 6 sociālās rehabilitācijas programmas un 2 motivācijas programmas.

Programmu nodarbību novērtējuma anketu apkopojums liecina, ka 100%  dalībnieku ieteiktu apmeklēt šādas programmas arī citiem,  47,56 %  vēlētos turpināt nodarbības un 75,61% vēlētos apgūt papildus vēl kādu no projektā izstrādātajām programmām.

Semināros projekta laikā 81 Latgales reģiona dažādu novadu un pilsētu sociālā darba speciālists tika apmācīts darbam ar nepilnajām ģimenēm un projektā izstrādātajām programmām.

Projekta īstenošanas periods bija 20 mēneši, 15.04.2011. – 14.12.2012., projekta kopējās izmaksas -  EUR 140 409.40 (LVL 98680,29). Projektu finansēja Eiropas Sociālais fonds.

Paldies visiem projekta dalībniekiem par aktīvu dalību projekta aktivitātēs un sniegto projekta novērtējumu! Vēlam visiem projekta dalībniekiem savu uzstādīto mērķu sasniegšanu gan karjeras, gan personiskās dzīves jomās!

Jautājumos par sociālās rehabilitācijas programmu un motivācijas programmu īstenošanu aicinām vērsties telefoniski pie Rutas Silapēteres, tālr. 29337740 vai Initas Zarkevičas, tālr. 27040603, vai rakstot uz biedrības „Kristīgai paaudžu kopībai „Tilts”” e-pastu: kpk.tilts@gmail.com

Projekta „Stabila ģimene Latgalē” rezultātu prezentācija.